Beleggingen

De supermarktwereld is een volwassen markt, maar uiterst dynamisch door de vele overnames.

 

Een investering in een supermarkt is geen korte termijn activiteit. Een belegger investeert tussen de 11 en 14 maal de huurwaarde maar ook de investeringen in afbouw en inventaris door de supermarkt(ondernemer) liggen vaak boven de € 1,5 mio. Belegger en supermarktondernemer hebben wat dat betreft ook een duidelijk gezamenlijk belang, zorgen voor een goede omzet in de toekomst, immers uit de omzet moet de huur betaald worden. Daarom is het voor beleggers belangrijk om bij hun aankoop alle factoren die de omzet op korte maar ook lange termijn beïnvloeden goed af te wegen.

Ondanks dat de supermarkt wereld een volwassen markt is wijzigen er regelmatig factoren, niet alleen op landelijk niveau maar zeker lokaal en moeten beleggers deze factoren dan ook jaarlijks beoordelen om zo hun strategie te bevestigen, bij te stellen of te wijzigen.

SuperVastgoed makelaardij adviseert bij het doorlichten van de portefeuille, waarbij de ontwikkelingen op ondermeer de volgende factoren wordt meegenomen; bevolking, concurrenten, bereikbaarheid en parkeren. Hierna wordt een inschatting van de omzet gemaakt wordt, om deze af te wegen tegen de huur en het huurcontract.

Vaak resulteert deze analyse in een heronderhandeling over de huurvoorwaarden en/of verkoop van het pand. Tevens adviseren wij ook bij de aan- en verkoop van supermarktpanden en kleine buurt- en wijkwinkelcentra, aangezien voor deze laatste de supermarkt de bepalende klantentrekker is.