Neem contact op

Research

De juiste stappen zetten? Met marktonderzoek van SuperVastgoed staat u sterker. Van een volledge portfolioanalyse, waarin diverse locaties aan elkaar worden gespiegeld, tot een analyse op locatieniveau. Hierbij ligt de focus op de levensvatbaarheid van een supermarkt nu en in de toekomst.

Advies

Een supermarkt kán als magneet fungeren voor een buurt- of wijkwinkelcentrum. Staat u voor de keus een winkelcentrum te ontwikkelen of te renoveren? Kies dan voor een retailformule die aansluit bij uw centrum, of sterker nog: die de commerciële potentie vergroot. SuperVastgoed combineert kennis van winkelcentra in het algemeen met die van supermarkten in het bijzonder. Daarmee maakt u uw winkelcentrum futureproof.

Omzetinschatting

Uw huurwaarde wordt deels bepaald door de vastgoedwaarde, waarbij vooral de omzetwaarde cruciaal is. Via SuperVastgoed krijgt u meer inzicht in – en daardoor feeling voor – mogelijke omzetgegevens. Inzicht, dat we u aanreiken vanuit een voor Nederland unieke database met cijfers over waardeontwikkeling, pandkenmerken en locatiekwaliteit. We beoordelen of de huurwaarde marktconform is, controleren bepalingen en bedingen, en inventariseren haalbare rendementen. Zelfs over sociodemografische trends in het marktgebied, concurrentie en de distributieve marktsituatie krijgt u duidelijkheid.

Rapportages

Een goed onderbouwd advies begint bij goed marktonderzoek. In dat onderzoek is omzet altijd de rode draad. Omzet staat aan de basis van elk advies over kansen en mogelijkheden van een supermarktlocatie, de bemiddeling bij huuronderhandelingen of een vastgoedtransactie. Bij SuperVastgoed heeft u de zekerheid van objectieve omzetramingen in ieder marktgebied. Daarmee beantwoorden we al uw vragen op het gebied van aankoop- of verkoopadvies, herontwikkeling van een winkelcentrum of de haalbaarheid van een supermarktinvulling op pandniveau. Ook uw hold/sell-analyse op objectniveau – of zelfs uw gehele portefeuille – funderen we met gedegen rapportages.