Neem contact op

03 apr 2018

Omzetinschatting

Uw huurwaarde wordt deels bepaald door de vastgoedwaarde, waarbij vooral de omzetwaarde cruciaal is. Via SuperVastgoed krijgt u meer inzicht in – en daardoor feeling voor – mogelijke omzetgegevens. Inzicht, dat we u aanreiken vanuit een voor Nederland unieke database met cijfers over waardeontwikkeling, pandkenmerken en locatiekwaliteit. We beoordelen of de huurwaarde marktconform is, controleren bepalingen en bedingen, en inventariseren haalbare rendementen. Zelfs over sociodemografische trends in het marktgebied, concurrentie en de distributieve marktsituatie krijgt u duidelijkheid.